روز جهانی مبارزه با کار کودکان

دوران کودکی، کودک و همۀ چیزهایی که به آن ربطی دارند، همیشه در نظر ما برابر با شادی و سرزندگی هستند. با این حال همۀ کودکان جهان در وضعیتی یکسان زندگی نمی‌کنند و روزگار بسیاری از آنان با تصویری که در ذهن ما از کودک وجود دارد متفاوت و البته دردناک است.

اجبار کودکان به کار یکی از آن چیزهایی است که به شکلی گسترده در جهان وجود دارد، آنان را از تحصیل، بازی و رشد بازمی‌دارد و موجب می‎شود در آینده نیز نتوانند زندگی خوبی برای خود رقم بزنند. روز جهانی مبارزه با کار کودکان که هر سال 12 ژوئن برگزار می‌شود، زمانی برای نگاه دوباره به این مشکل بزرگ انسان امروز است. از سال 2002 سازمان بین‌المللی کار (I.L.O) این روز را برای افزایش آگاهی در مورد کار کودکان و ضرورت تلاش برای جلوگیری از آن اعلام کرد.

از سال 2002، روز جهانی مبارزه با کار کودکان به رویدادی سالانه تبدیل شد که در آن کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای مقابله با کار کودکان گرد هم می‌آیند. جدای از گسترش آگاهی و فعالیت‌های اثرگذار، مهم‌ترین مسئله‌ در این روز، یافتن راه‌هایی برای ریشه‌کن‌کردن کار کودکان است، زیرا بیش از نیمی از این کودکان در معرض انواع خطرناک و غیرقانونی کار کودکان قاچاق انسان و فحشا هستند.

روز جهانی مبارزه با کار کودکان

تاریخچۀ روز جهانی مبارزه با کار کودکان

کار کودک درحقیقت استثمار کودکان و به‌کارگیری آنان در کارهایی است که مناسب سنشان نباشد و دیگران از قبال آن سود اقتصادی به دست آورند. واداشتن کودکان به کار به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه فراوانی بسیاری دارد، زیرا کودکان بسیاری در این کشورها با شرایط بد اقتصادی و دسترسی نداشتن به آموزش دست‌وپنجه نرم می‌کنند. کار کودکان در طول تاریخ به اشکال مختلف وجود داشته است. شواهد ثبت شده از ابتدای دوران انقلاب صنعتی نشان می‌دهد کودکان مجبور بودند هر روز 12 ساعت کارکنند؛ در میان این کودکان، دختران کم سن‌وسالی بودند که ازدواج و زایمان کرده بودند.

کشورهای غربی برای حمایت از اقتصادی که به سرعت صنعتی می‌شد، به نیروی کار انبوه و ارزان‌نیاز داشتند و بهترین منبع در دسترس کودکان بودند. گرچه تا یکی دو قرن قبل، نیروی کار و درآمد یک مرد برای ادارۀ خانواده کافی بود، رکود اقتصادی دوران انقلاب صنعتی چنان بر مرد عادی و خانواده‌اش تأثیر گذاشت که زنان و کودکان نیز برای بقا مجبور شدند بیرون از خانه کار کنند. دقیقاً از آن زمان بود که استثمار کودکان به عنوان منبع نیروی کار ارزان آغاز شد.

در دهه‌های اخیر، آفریقا به طور مداوم در جایگاه اول کار کودکان قرار داشته است. از هر پنج کودک آفریقایی یک کودک درگیر کار است. کمربند آسیا و اقیانوسیه در جایگاه بعدی استثمار کودکان قرار دارند و 7 درصد از کل کودکان این مناطق قربانی کار هستند. به طور کلی در سراسر جهان حدود 160 میلیون کودک درگیر کار هستند و جهان همچنان به تلاش‌های بیشتری برای ریشه‌کن‌کردن کار کودکان نیاز دارد.

کودک کار کیست؟

مشارکت کودکان یا نوجوانان در کارهایی که بر سلامت و رشد شخصی آن‌ها تأثیری ندارد یا مانع تحصیل آنها نمی‌شود، نه‌تنها خوب است بلکه می‌تواند بر توانایی و قدرت تصمیم‌گیری و مسئولیت‌پذیری آنان مؤثر باشد. این  کارها می‌تواندکمک در کارهای خانه، کسب‌وکار خانوادگی یا آموختن یک حرفه و کسب درآمد در تعطیلات مدرسه باشد. این نوع فعالیت‌ها به پیشرفت کودکان و رفاه خانواده‌هایشان کمک می‌کند و موجب می‌شود برای حضور در جامعه آماده شوند.

اما کودک کار کسی است که از سوی بزرگسالان و برای کسب سود آنان به کار وادار و امکان آموزش و تفریح از او سلب می‌شود. در این وضعیت قوانین بین‌المللی و ملی مربوط به کودک نقض و کودک مجبور به ترک تحصیل می‌شود یا او را مجبور می‌کنند که بار تحصیل و کار را همزمان به دوش بکشد.

کودکان در این شرایط ممکن است مجبور به دست‌فروشی، کارگری، زباله‌جمع‌کنی و در شرایط وخیم‌تر سرقت، قاچاق و حتی فحشا شوند.

این کودکان گاه از سوی خانواده مجبور به کار می‎شوند و گاه به دلیل نداشتن سرپرست مشخص به دام گروه‌های سازمان‌یافته می‌افتند و معمولاً به جز کارکردن با خشونت، سوءاستفاده و تغذیۀ نامناسب نیز دست به گریبانند.

روز جهانی مبارزه با کار کودکان در گذر زمان

قرن 18؛ انقلاب صنعتی

کودکان درگیر انقلاب جدید صنعتی‌ در بریتانیا و آلمان شدند.

1831؛ کمیسیون سلطنتی

کمیسیون سلطنتی توصیه می‌ کند که کودکان بین 11 تا 18 سال باید 12 ساعت در روز و کودکان بین 9 تا 11 سال باید حداکثر 9 ساعت در روز کار کنند.

1910؛ بیش از دو میلیون کودک شاغل

فقط در ایالات متحده، بیش از دو میلیون کودک به طور فعال در مشاغل مختلف برای حمایت از اقتصاد مشغول به کار هستند.

2002، اولین روز جهانی مبارزه با کار کودک

2002؛ سازمان بین‌المللی کار اولین روز جهانی مبارزه با کار کودک را افتتاح کرد.

روز جهانی مبارزه با کار کودکان در گذر زمان

چگونه روز جهانی مبارزه با کار کودک را گرامی بداریم؟

بخشنده باشید

بسیاری از N.G.O‌ها برای ریشه‌کن‌کردن کار کودکان فعالیت می‌کنند، کمک‌های مالی شما می‌تواند به آنها کمک کند آینده‌ای مطمئن برای یک کودک بسازند. اگر بخشیدن قسمتی از درآمدتان دشوار است می‌توانید وقت خود را در اختیار آنها قرار دهید و در کارهای داوطلبانه شرکت کنید.

برگزاری جلسه آموزشی

در روز جهانی مبارزه با کار کودکان همکاران و دوستان خود دربارۀ کار کودکان و اینکه چه خطراتی آنها را تهدید می‌کند، آموزش دهید. آنها را تشویق کنید با کمک مالی از خانواده‌های فقیری حمایت کنند که ممکن است کودکشان را مجبور به کار کنند.

پنج حقیقت در مورد کار کودکان

160 میلیون کودک در سراسر جهان

در چهار سال گذشته، 8.4 میلیون نفر به کودکان کار سراسر جهان افزوده شده است و در حال حاضر 160 میلیون کودک قربانی کار کودکان هستند.

کشاورزی کار 70درصد کودکان

بیشترین درصد کودکان درگیر کار در بخش کشاورزی کار می‌کنند.

فقر بزرگ‌ترین علت

طبق آمار سازمان ملل متحد، بزرگ‌ترین عامل کار کودکان فقر و بیکاری والدین آنهاست.

کار کودکان از بریتانیا آغاز شد

در طول انقلاب صنعتی در دهۀ 1800، توسعۀ سریع تولید در مقیاس بزرگ، پیشگام استثمار کودکان خردسال بود.

هند پیشتاز کار کودکان در جنوب آسیا

هند بیشترین تعداد کودکان کار را دارد و تعداد آنها از پنج میلیون نفر فراتر رفته است.

چرا روز جهانی مبارزه با کار کودکان مهم است؟

می‌توان از کار کودکان جلوگیری کرد

هر چه بیشتر در مورد کار کودکان بدانیم، بیشتر می‌توانیم برای ریشه‌کنی آن تلاش کنیم. ایدۀ برگزاری روز جهانی مبارزه با کار کودکان، گسترش آگاهی دربارۀ خطرات کار کودکان و اهمیت توقف آن است.

دیدگاه جدی ما را نشان می‌دهد

سازمان‌هایی مانند سازمان بین‌المللی کار بر اساس داوطلبی و حمایت مردم عمل می‌کنند. بدون حمایت ما، این سازمان‌ها به زودی تعطیل می‌شوند و جهان به جای بدتری برای این کودکان تبدیل می‌شود.

از آزادی حمایت می‌کند

حدود 50 درصد از کودکانی که درگیر کار کودک هستند در شرایط بد کاری و در آستانۀ معلولیت دائمی قرار دارند. هیچ انسانی، چه رسد به یک کودک، سزاوار چنین ظلمی نیست. گرامیداشت این روز و تلاش ما برای حمایت از آزادی آنها، راه را برای پایان دائمی کار کودکان هموار می‌کند.

چرا روز جهانی مبارزه با کار کودکان مهم است؟

نیکان و کودکان کار

بخش قابل توجهی از خیریه‌ها برای رفاه کودکان کار و کمک به خانواده‌های آنان فعالیت می‌کند. مؤسسۀ خیریۀ نیکان ماموت به عنوان حامی خانواده‌ها تلاش می‌کند با فعالیت‌ها خود زندگی بهتری را برای خانواده‌های مددجو فراهم و به این ترتیب به ماندن کودکان در کنار خانواده‌هایشان کمک کند. دربارۀ این موضوع می‌توانید در اینستاگرام نیکان بیشتر بخوانید.

نیکان در هفت شاخۀ اشتغال، معیشت، درمان، مسکن، تحصیل، بحران و رفاهی-اداری به مددجویان خود ارائه می‌کند، مسائلی که می‌تواند یک یا چند مورد از آنها در یک خانواده وجود داشته باشد و زندگی را برای آنان دشوار کند. با توجه به این معضلات است که نیکان تلاش می‌کند، زندگی بهتری برای خانواده‌ها و فرزندان آنان فراهم کند تا هیچ کودکی مجبور نباشد هنگام گرفتاری خانواده‌‌اش به جای درس خواندن کار کند.

از سوی دیگر نیکان به سایر مؤسسات خیریه و مراکز حمایت از کودکان کار نیز کمک می‌کند و با تأمین نیازهای این مراکز تا جایی که در توان دارد به آنها در نگهداری و حمایت از این کودکان یاری می‌رساند.

در روز جهانی مبارزه با کار کودکان، نیکان امیدوار است همه در جهانی شاد و سرشار از سلامتی زندگی کنند و هیچ کودکی مجبور نباشد بار زندگی بزرگ‌سالانه را بر شانه‌های نحیف خود حمل کند. شما دربارۀ کار کودکان چه فکر می‌کنید؟ چه تجربه‌ای برخورد با کودکان کار دارید؟ خوشحال می‌شویم اگر نظراتتان را در باکس پایین مطلب با ما درمیان بگذارید.

نظرات

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
نام و نام خانوادگی
موبایل
نظر شما