فراخوان آذوقه 1401

فراخوان آذوقه بهار 1401

مبلغ هدف ۱۷۶,۴۷۶,۶۸۸ تومان
جمع آوری شده ۱۷۶,۴۷۶,۶۸۸ تومان
سپاس از حمایت‌های شما!
۱۰۰%
  • حامیان ۲۰ نفر
  • زمان ثبت ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
نام و نام خانوادگی (اختیاری)
ایمیل (اختیاری)
همت عالی از ریال امکان تغییر قیمت وجود دارد

سفره‌های بزرگ روز به روز کوچکتر و سفره‌های کوچک روز به روز خالی‌تر ‌می‌شوند!!
۲۸۰ خانواده در این فصل چشم به راه هستند تا دری باز شود و دستی یاری برساند. بیایید برای کودکان گرسنه #نان_آور سفره‌های بی نام شویم.
هموطن، هم مسیر شو.
شماره حساب بانک ملت موسسه خیریه نیکان ماموت در اختیار مهر شماست:

  • شماره حساب: ۴۴۰۷۴۴۰۵۷۱
  • شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۷۴۸۳۷
  • حساب شبا: ۶۳۰۱۲۰۰۱۰۰۰۰۰۰۴۴۰۷۴۴۰۵۷۱ IR
لیست فراخوان آذوقه نیکان
لیست فراخوان آذوقه نیکان
لیست فراخوان آذوقه نیکان
لیست فراخوان آذوقه نیکان

280families are hoping for doors to unlock and receive a helping hand.
Let’s get in the act to feed the hungry children, and put bread on nameless tables.

Join us in making an impact.

The bank Mellat account of Nikan Mammut Charity Foundation is available to deliver your support to those in need:

Account Number: 4407440571
Card Number: 6104337770074837
IBAN: IR630120010000004407440571

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
نام و نام خانوادگی
موبایل
نظر شما

سایر موارد