سامانه ثبت شکایات

موسسه خیریه نیکان ضمن تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان، آماده دریافت هرگونه ثبت شکایات مربوط به حوزه فعالیت این موسسه می باشد. امید است حسن اعتماد شما را هرچه بیشتر جبران نماییم.

برای این که بتوانید شکایت خود را به بهترین نحو ثبت نموده و قابلیت پیگیری آن را داشته باشید، درج موارد زیر ضروری می باشد:

  • عضویت در سایت خیریه نیکان
  • مشخص کردن دقیق متشاکی: فرد یا مجموعه طرف شکایت
  • ارائه مدارک و دلایل تایید کننده ادعا
  • شرح موضوع شکایت به صورت کاملاً دقیق و واضح، روشن و به دور از هرگونه پیچیدگی

 

ثبت شکایات نیکان

 

نکاتی درباره ثبت شکایات در سامانه ثبت شکایات نیکان

با رعایت موارد بالا می توانید شکایت امنی داشته باشید و به ما در پیگیری‌ شکایت های در کمترین زمان کمک کنید؛ در هنگام استفاده از سامانه ثبت شکایات موسسه خیریه نیکان، باید موارد زیر را در مد نظر داشته باشید:

  • قابلیت رسیدگی به شکایاتی که قائم به شخص بوده و از حوزه های کاری موسسه خارج می باشد، وجود ندارد و اینگونه موارد از سامانه حذف ‌می ‌شوند.
  • مسئولیت قانونی تمام مواردی که در شکایت علیه فرد متشاکی ثبت شده کاملاً بر عهده فرد شکایت کننده و یا شاکی می باشد و از دایره مسئولیت موسسه خارج است.
  • درخواست های غیر مرتبط با حوزه شکایت، مانند درخواست وام، درخواست مسکن، اشتغال و موارد دیگر در این سامانه بررسی و پیگیری نشده و افراد باید از روش ‌های دیگر اقدام نمایند.

امیدواریم با استفاده از موارد ذکر شده بتوانید در کمترین زمان ممکن با حمایت ها و مساعدت های موسسه حقوق خود را به صورت کامل دریافت نموده و ‌شکایات از طریق موسسه را در کمترین زمان ممکن پیگیری نمایید.

در صورت داشتن هر گونه شکایت فرم زیر را پر کنید. ما در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهیم کرد.