گزارش مالی سال 1399

نیکان سلام

در سال گذشته ( 1399) موسسه ی خیریه نیکان ماموت توفیق این را داشته که با لطف و همراهی شما قدمی هر چند اندک در راه خیر بردارد.

به رسم ادب و امانت و مطابق سال های گذشته گزارش مالی این سال را به طور کامل در این صفحه تقدیم نگاهتان می کنیم تا بدانید که نیت خیرتان صرف چه فعالیت های خدا پسندانه ای گردیده است.

می دانیم که بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد قلبی بزرگ میخواهد… آرزو مندیم که همگان همچون شما قلبی بزرگ در سینه داشته باشند.

ارائه گزارش مالی سال 1399

ارائه ی گزارش مالی سال 1399 بهانه ای شد تا بگوییم که چقدر سپاسگذار و مدیون مهر و همدلی شما هستیم. باشد که هر روزتان سرشار از نیکی و سرزندگی گردد.