اهدای بسته آذوقه به مناسبت روز مهربانی به نیازمندان

در پاییزی که آبانش به نام موسسه خیریه نیکان است، گرد هم آمدیم تا با اهدای بسته آذوقه به سفره‌های 250 خانواده تحت پوشش، امانت حامیانمان را به دست نیازمندان برسانیم.

در روایات آمده است که وقتی حضرت ابراهیم کعبه را ساخت بسیار خوشحال بود. خداوند به ایشان فرمود: ” مگر گرسنه‌ای را سیر کرده‌ای که اینقدر خوشحالی؟” این سوال به وضوح بیانگر این مطلب است که سیر کردن گرسنه‌ای در بارگاه خداوند از ساختن خانه خدا، ارزش بیشتری دارد.

به پشتوانه حمایت شما و شرکت‌های حامی نیکان با قلب هایی سخاوتمند بار دیگر در مزرعه انسانیت بذر نیکوکاری فشاندیم، در برگریزان پاییز عطر محبتتان جهان را تسخیر خواهد کرد. به شما می بالیم که با اهدای بسته آذوقه به نیازمندان نان آور سفره های خالی هستید.

.This autumn, In November, we gathered to deliver collected food supplies to 250 sponsored families 

According to narratives, Abraham was so happy about building Kaaba. God asked him: “Why are you this joyful if not for feeding a hungry person?”  The narrative indicates, giving food to a hungry person is more valuable to God than building his house, Kaaba

Thanks to your support and Nikon’s sponsor companies, we once again proceeded to sow seeds of charity into the field of humanity. We are proud of you

نظرات

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
نام و نام خانوادگی
موبایل
نظر شما